استارت پروژه تجمیع آنتی ویروس شبکه شهرداری ارومیه توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه به مدیریت مهندس رضاپرست