• ردیاب خودرو مدل TS-600
 • موجود
  تماس
 • فرستنده و گیرنده
 • ردیابی لحظه به لحظه
 • خاموش کردن خودرو با یک SMS
 • خاموش کردن خودرو و کنترل سوخت
 • ردیاب خودرو مدل TS-700
 • موجود
  تماس
 • فرستنده و گیرنده
 • ردیابی لحظه به لحظه
 • شنود داخل کابین
 • خاموش کردن خودرو و کنترل سوخت
 • ردیاب اشخاص مدل HB
 • موجود
  تماس
 • ردیاب لحظه به لحظه شخص
 • قابلیت مکالمه دوطرفه و یکطرفه
 • تعریف ۳ شماره اضطراری
 • ردیابی از طریق موبایل و کامپیوتر