آذربایجانغربی، ارومیه، تقاطع 22 بهمن
شنبه تا پنجشنبه 9 الی 20
info@nikooco.com

مرکز دانلود و آموزش

انبارگردانی

تسویه حساب

انتقال کالا از انبار

تهیه نسخه پشتیبان

بروزرسانی نرم افزار

تعریف انبار